הדרת גברים

באנגליה השיקו קמפיין חדש שמשתמש בטכנולוגיית זיהוי פנים על בסיס מגדרי. מטרת המהלך היא לעלות לסדר היום את העובדה שמיליוני נשים ברחבי העולם נעדרות זכות בחירה, ומנגד להמחיש לגברים את המשמעות של תחושת ההדרה וצמצום האפשרויות. המהלך חושף מסר שונה לנשים וגברים , כשהזכרים מופנים לאתר הקמפיין שם הם מוזמנים לקבל מידע על אפליה מגדרית. טכנולוגיית זיהוי הפנים סורקת את העוברים ושבים וקובעת את מינם ברמת דיוק של  90%.

levitra compared to viagra

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *